Τι είναι η κάψα μετά από αυξητική στήθους;

Πρόκειται για ένα ινώδη ιστό που δημιουργείται μετά από την αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε ένα ξένο σώμα. Είναι ένας φάκελος τον οποίο όλες οι γυναίκες έχουν γύρω από τα ενθέματά τους και ο οποίος φυσιολογικά είναι πολύ λεπτός και δεν δημιουργεί κανένα αισθητικό πρόβλημα.

Σε μερικές περιπτώσεις όμως η κάψα είναι πιο χοντρή από το φυσιολογικό και δημιουργεί  ανωμαλίες οι οποίες μπορεί να αλλάξουν το σχήμα και την σκληρότητα του στήθους. Συνήθως η κάψα εμφανίζεται μετά από μόλυνση, αιμάτωμα, ορώδη συλλογή ή τραυματισμό του ενθέματος.
dr kitsios c

Η αντιμετώπισή της είναι χειρουργική και χρειάζεται η αφαίρεσή της και μερικές φορές να αλλαχθούν τα ενθέματα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια οι κάψες έχουν γίνει πολύ σπάνιες  μετά την άφιξη ενθεμάτων τραχείας επιφανείας που εμποδίζουν την εμφάνιση της με την τριβή.